IURES ULUSLARARASI ÜROLOJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ KONGRESİ

Hilton Bakırköy Hotel ve Kongre Merkezi, İstanbul

18-20 Mayıs 2023
Bilimsel Program

Bilimsel programı indirmek için tıklayınız.

“Less is more”


Salon A Salon B Salon C
KURS 01: A’dan Z’ye adım adım ürodinami
(Katılımcı sayısı 20)
Kurs Başkanları: Taner Koçak, Emre Huri
KURS 03: Prostat füzyon biyopsi
(Katılımcı sayısı 30)
Kurs Başkanları: Abdullah Demirtaş, Akif Erbin
KURS 05: Laparoskopik radikal ve parsiyel nefrektomi
(Katılımcı sayısı 30)
Kurs Başkanları: Melih Balcı, Serkan Özcan
13:00-13:05 Açılış 13:00-13:15 Prostat MR: Temel kavramlar (kesitsel anatomi, teknik, kalite) - Ahmet Tuncay Turgut 13:00-13:15 Hasta hazırlığı ve laparoskopinin patofizyolojik etkileri - Uğur Yücetaş
13:05-13:20 Fonksiyonel anatomi ve fizyoloji - Rahmi Onur (online) 13:15-13:20 Tartışma 13:15-13:20 Tartışma
13:20-13:25 Tartışma 13:20-13:35 PIRADS sistemi ve Ürologlar için kolay MR değerlendirme ve ötesi - Nagihan İnan Gürcan 13:20-13:35 Laparoskopide görüntüleme sistemleri ve ekipman - Orçun Çelik
13:25-13:40 ICS İyi Ürodinami Prensipleri / ICS terminolojisinin standardizasyonu - Senad Kalkan 13:35-13:40 Tartışma 13:35-13:40 Tartışma
13:40-13:45 Tartışma 13:40-13:55 Prostat biyopsisi öncesi, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar - Faruk Yencilek 13:40-13:55 Adım adım transperitoneal laparoskopik nefrektomi - Altuğ Tuncel
13:45-14:15 Adım adım ürodinami -Taner Koçak 13:55-14:00 Tartışma 13:55-14:00 Tartışma
14:15-14:20 Tartışma 14:00-14:15 Hedefe yönelik biyopsi tekniklerinin (Kognitif-In Bore-MR/TRUS Füzyon) karşılaştırılması - Barış Bakır 14:00-14:15 Laparoskopik parsiyel nefrektomide “tips and tricks” - Selçuk Erdem
14:20-14:30 Kahve Molası 14:15-14:20 Tartışma 14:15-14:20 Tartışma
14:30-14:50 Örneklerle ürodinami: Tipik vakalarda - Vahit Güzelburç 14:20-14:35 Transrektal ve transperineal bx: karşılaştırma - Uğur Boylu 14:20-14:35 Laparoskopik radikal ve parsiyel nefrektomide komplikasyonlar ve kaçınma yolları - Özer Güzel
14:50-15:10 Örneklerle ürodinami: Zorlu vakalarda - Esat Korgalı 14:35-14:40 Tartışma 14:35-14:40 Tartışma
15:10-15:25 Sık rastlanan artefaktlar ve doğru raporlama - Turgay Akgül 14:40-15:45 MR değerlendirme ve hands-on Work-Shop (Fantom Üzerinde): Transperineal-transrektal MR/TRUS Prostat Füzyon Biyopsi
Eğitmenler: Öner Şanlı, Barış Bakır, Ahmet Tuncay Turgut, Akif Erbin,Abdullah Demirtaş, Uğur Boylu (BK, UroNav, Mona Lis
14:40-15:45 Kuru laboratuvarda sütur atma teknikleri
Eğitmenler: Altuğ Tuncel, Melih Balcı, Orçun Çelik, Selçuk Erdem, Serkan Özcan
15:25-15:45 Genel tartışma        
KURS 02: Hap yapılmış istatistik
(Katılımcı sayısı 20)
Konuşmacı: Mehmet Güven Günver
KURS 04: Endikasyondan komplikasyona lazer prostat enükleasyonu: Tips and tricks
(Katılımcı sayısı 30)
Kurs Başkanları:
Önder Yaman, Tzevat Tefik
KURS 06: Ürologlara yönelik kozmetik jinekoloji kursu
(Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Derneği İşbirliği ile)
(Katılımcı sayısı 30)
Oturum Başkanları: Eray Çalışkan, Pınar Yalçın Bahat, Ozan Doğan
16:00-17:15 İstatistiğin tanımlayıcıları ve dağılım 16:00-16:05 Açılış 16:00-16:15 Genital kozmetik işlemler için anatomik değerlendirme - Özgür Ağlamış
17:15-17:30 Tartışma 16:05-16:20 Kime ne zaman cerrahi? Cerrahi endikasyonda paradigma değişmeli mi? - Önder Yaman 16:15-16:20 Tartışma
17:30-17:40 Kahve Molası 16:20-16:25 Tartışma 16:20-16:35 Preoperatif hazırlık ve postoperatif bakım - Hakan Peker
17:40-18:45 Örnekleme-tanı testleri 16:25-16:40 Yeni başlıyorum. Nasıl hasta seçmeliyim? - Tolga Tombul 16:35-16:40 Tartışma
18:45-19:00 Tartışma 16:40-16:45 Tartışma 16:40-16:55 Kozmetik jinekolojide hasta seçimi, değerlendirilmesi ve yasal zemin - Murat Yassa
    16:45-17:00 Pulse lazer savaşları (Holmium vs. Tulmium lazer) - Arda Atar 16:55-17:00 Tartışma
    17:00-17:05 Tartışma 17:00-17:15 Labioplasti ve kitoral hoodoplati teknikleri Ozan Doğan
    17:05-17:20 Gerçekten daha güçlü cihazlara ihtiyacımız var mı? (Low-power vs. high power HoLEP) - M. Giray Sönmez 17:15-17:20 Tartışma
    17:20-17:35 Tartışma 17:20-17:35 Vajinoplasti ve perineoplasti - Baki Şentürk
    17:35-17:50 Adım adım HoLEP tekniği - Zafer Tokatlı 17:35-17:40 Tartışma
    17:50-17:55 Tartışma 17:40-17:55 Otolog yağ kullanımı ve lipofilling uygulamaları - Eray Çalışkan
    17:55-18:10 Komplikasyonlar ve yönetimi - Tzevat Tefik 17:55-18:00 Tartışma
    18:10-19:30 Lazer prostat enükleasyon modelinde eğitim ve soru-cevap 18:00-18:15 Genital bölge hyaluronik asit uygulamaları Ali Doğukan Angın
        18:15-18:20 Tartışma
        18:20-18:35 Genital bölge kök hücre ve PRP uygulamaları Pınar Yalçın Bahat
        18:35-18:40 Tartışma
        18:40-18:55 Genital bölge lazer, radyofrekans, HIFU uygulamalarıEbru Alper
        18:55-19:00 Tartışma
Salon A
08:30-09:00 Açılış Konuşmaları: Öner Şanlı, Özer Güzel
IURES'in akademik misyonu ve “Research Factory” programı - Öner Şanlı
IURES Tükenmişlik Anketi'nin sonuçları - Serkan Özcan
Ürolojik Onkoloji - Yeni gelişmeler
Oturum Başkanları: İsmet Nane, Burak Turna
09:00-09:15 Prostat kanserinde germ-line testing: Ne zaman? - Alistair Lamb
09:15-09:25 Tartışma
09:25-09:40 Prostat kanserinde yapay zekâ ve makine öğrenimi - Derya Yakar
09:40-09:45 Tartışma
09:45-10:00 Radikal prostatektomi tekniğinin evrimi ve sonuçlara yansıması? - Faruk Özcan
10:00-10:05 Tartışma
10:05-10:20 Kahve Molası
10:20-11:15 Uydu Sempozyumu - Lokalize ve metastatik prostat kanseri tedavisinde güncel konular - vaka tartışması
Moderatör: Tarık Esen
Tartışmacılar: Özdal Dillioğlugil, Mehmet Dündar, Mert Başaran, Uğur Selek, Derya Yakar, Yasemin Şanlı
11:15-12:30 Sözel bildiri oturumu
Oturum Başkanları: Erdem Canda, Engin Kandıralı
11:15-11:18 SS-1: Intraoperative frozen section via Neurosafe during robotic radical prostatectomy in the era of preoperative risk stratifications and primary staging with mpMRI and PSMA-PET CT - Ersin Köseoğlu
11:18-11:21 Tartışma
11:21-11:24 SS-2: Prostat kanserinin fokal tedavisinde HIFU: İlk sonuçlarımız - Emir Akıncıoğlu
11:24-11:27 Tartışma
11:27-11:30 SS-3: Prostat Biyopsisinde ISUP Derece Grup 1 Prostat Kanseri Olan Hastalarda İmmünohistokimya İle PTEN Kaybı Araştırmak Radikal Prostatektomide Patolojik Yükselmeyi Öngörmek İçin Multiparametrik Prostat MRG Çağında Klinik Anlamlı Bilgi Sağlar Mı? - Baris Esen
11:30-11:33 Tartışma
11:33-11:36 SS-4: Ürolojik materyallerde üropatolog konsültasyonunun patolojik tanı değişimine ve hasta yönetimine etkisi - Yasemin Özlük
11:36-11:39 Tartışma
11:39-11:42 SS-5: Prostat Kanseri Hastalarında PSA(Prostat spesifik antijen) ve Nöropeptid Y Parametrelerinin Karşılaştırılması - Abuzer Öztürk
11:42-11:45 Tartışma
11:45-11:47 SS-6: Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Yapılan Hastalarda Lenf Nodu Metastazını Öngörmede HALP Skorunun Etkinliği - Serdar Başboğa
11:47-11:50 Tartışma
11:50-11:53 SS-7: Prostat Kanserinde Hasta Eğitim Seviyesinin Aktif İzlemden Protokol Dışı Tedaviye Geçişte Rolü Var Mıdır? - Rifat Ergül
11:53-11:56 Tartışma
11:56-12:00 SS-8: XPD (Xredoderme Pigmentosum D) geninin XPD Lys751Gln polimorfizminin Prostat Kanseri ile İlişkisi - Şefika Nur Gümüş
12:00-12:03 Tartışma
12:03-12:06 SS-9: Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Hastalarında Lu177-PSMA Tedavisi ve Böbrek Fonsiyonlarına Etkisi - Edanur Topal
12:06-12:09 Tartışma
12:09-12:12 SS-10: Psa Dansitesi ile Multiparametrik Prostat MRG Arasındaki Korelasyonun Prostat Kanseri Tanısındaki Değeri - Hüseyin Saygın
12:12-12:15 Tartışma
12:15-12:18 SS-44: Histopatolojik olarak benign olduğu görülen PI RADS 3, 4 ve 5 lezyonların doğal seyri - Ahmet Furkan Sarıkaya
12:18-12:21 Tartışma
12:45-13:15 Öğle Yemeği
Yemekte tartışalım: Prostat kanserinde fokal tedavi
Oturum Başkanı: Faruk Yencilek
12:45-12:55 Evet, bir grup hastada yapılabilir
Barış Bakır
12:55-13:05 Hayır, yeterince veri yok
Öner Şanlı
13:05-13:15 Tartışma
Ürolojik Onkoloji - Pratikteki değişimler Oturum Başkanları: Öner Şanlı, Rahim Horuz
13:30-13:45 Kasa invaze mesane kanserinde trimodal tedavinin artan rolü: Ürolog gözüyle - Yair Lotan
13:45-13:50 Tartışma
13:50-14:05 En blok rezeksiyon: gerçekten gerekli mi? - Altuğ Tuncel
14:05-14:10 Tartışma
14:55-15:45 Mesane-Böbrek Kanseri Vaka Tartışmaları
Moderatörler:
Yılmaz Aslan, Murat Binbay
Panelistler: Fulya Ağaoğlu, Yasemin Özlük, Uğur Yücetaş, Fatih Akbulut, Murat Sarı
15:45-16:00 Kahve Molası
BPH'ya bağlı BPO'ya medikal ve cerrahi yaklaşım
Oturum Başkanı:
Adem Fazlıoğlu
16:00-16:10 Prostat cerrahisi sonrasında ejakülasyonun korunması gerçek mi, değil mi?
Konuşmacı: Önder Yaman
16:10-16:15 Tartışma
Vaka tartışması - Moderatör: Önder Yaman
Panelistler: Mete Çek, Kaan Gökçen, M. Giray Sönmez, Tolga Tombul
16:55-17:10 Lazer prostatektomi - Mustafa Sofikerim
17:10-17:25 Robotik basit prostatektomi - Fatih Atuğ
17:25-17:40 Tartışma
17:40-19:00 Sözel bildiri oturumu
Oturum Başkanları: Faruk Özcan, Uğur Boylu
17:40-17:43 SS-11: Relationship Between Overall Survival and NLR in Patients with Muscle Invasive Bladder Cancer Treated with Definitive Radiotherapy or Chemoradiotherapy - Volkan Çevik
17:43-17:46 Tartışma
17:46-17:49 SS-12: APE1 (Asp148Glu) Gen Polimorfizmi ile Mesane Kanseri Arasındaki İlişki - Taghi Ahmadi Rendi
17:49-17:52 Tartışma
17:52-17:55 SS-13: Demirtaş erken renal vasküler kontrol tekniği (dervact) ile yapılan açık parsiyel nefrektomi onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız - Abdullah Demirtaş
17:55-17:58 Tartışma
17:58-18:01 SS-14: Renal Hücreli Kanser Görüntülemede 68Ga-FAPI PET/BT: İlk Sonuçlarımız - Caner Civan
18:01-18:04 Tartışma
18:04-18:07 SS-15: Sürrenalektomi Olan 45 Hastanın Klinik Özellikleri - Abuzer Öztürk
18:07-18:10 Tartışma
18:10-18:13 SS-16: Prostat Biyopsisinde Gleason Skoru 4+4 olan Hastalarda Downgrade'i öngörmede PSMA PET BT'nin rolü - İbrahim Can Aykanat
18:13-18:16 Tartışma
18:16-18:19 SS-17: Transrektal Ultrason ile Prostat Biyopsi İşleminde Uygulanan Lokal Anestezik Dozlarının Visual Analog Skor Bakılarak Prostat Volümü ve İşlem Başarısı ile İlişkisi - Aykut Koç
18:19-18:22 Tartışma
18:22-18:25 SS-18: Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Nörovasküler Demetin Korunmasının Kontinans Üzerine Etkisi - Hüseyin Gültekin
18:25-18:30 Tartışma
18:30-18:33 SS-19: Transperineal MR/US Prostat Füzyon Biyopsisindeki İlk Deneyimlerimiz - Mehmet Gürcan
18:33-18:36 Tartışma
18:36-18:39 SS-20: PSMA PET/BT Çağında Prostat Kanserinin Kafatası Metastazları: PSMA Tutulum Özellikleri ve Onkolojik Sonuçlar - Baris Esen
18:39-18:42 Tartışma
Salon B
16:00-17:00 İlginç Vakalar oturumu
Oturum Başkanları: Oğuz Güven, Fikret Erdemir
16:00-16:03 IO-1: CHAT GPT-4 Testi, Androloji Vakalarında Yapay Zeka Tarafından Üretilen Yanıtların Doğruluğunun ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi - İbrahim Oğulcan Canıtez
16:03-16:06 Tartışma
16:06-16:09 IO-2: Radial anjiografi sonrası nadir bir komplikasyon: Renal travma nefrektomisi - Hakan Tekinaslan
16:09-16:12 Tartışma
16:12-16:15 IO-3: Penis fournieri sonrası parsiyel penektomi - Hakan Tekinaslan
16:15-16:18 Tartışma
16:18-16:21 IO-4: Kronik böbrek taşı hastalığı ve rezistan üriner sistem enfeksiyonu varlığında gelişen ksantogranülomatöz pyelonefritin yönetimi - Burak Akgül
16:21-16:24 Tartışma
16:24-16:27 IO-5: Kas invaziv lenfoepitelyoma benzeri ürotelyal karsinom, nadir 2 olgu - Eşref Oğuz Güven
16:27-16:30 Tartışma
16:30-16:33 IO-6: Mesane Adenokarsinomu Olgu Sunumu - Eşref Oğuz Güven
16:33-16:36 Tartışma
16:36-16:39 IO-7: Multiple Tumors in a Giant Bladder Diverticula: A Case Report - Mehmet Gürcan
16:39-16:42 Tartışma
16:42-16:45 IO-8: Testiküler Adenomatoid Tümör: Nadir Bir Olgu - Mertcan Dama
16:45-16:48 Tartışma
16:48-16:51 IO-9: Üretral prolapsus tedavisinde konservatif yönetim: Olgu sunumu - Burak Akgül
16:51-16:54 Tartışma
Salon A Salon B
KURS 07: Penis protezi: Tips and tricks
Kurs Başkanı:
Önder Yaman
KURS 08: Pediatrik Üroloji'de sık kullanılan cerrahi teknikler: Tips and tricks
(Katılımcı sayısı 30)
Kurs Başkanı:
Orhan Ziylan
08:00-08:15 Penil protez implantasyonunda kritik basamaklar; hangi hastada neye dikkat ederim? - Omer Raheem 08:00-08:10 Piyeloplasti - Bilal Çetin
08:15-08:20 Tartışma 08:10-08:15 Tartışma
08:20-08:35 Penil protezde komplikasyonların yönetimi - Mustafa Faruk Usta 08:15-08:25 İnmemiş testis - Onur Telli
08:35-08:40 Tartışma 08:25-08:30 Tartışma
08:40-08:55 Penil protezlerde sağlanan teknolojik gelişimler - Ege Can Şerefoğlu 08:30-08:40 VUR - İrfan Dönmez
08:50-09:00 Tartışma 08:40-08:45 Tartışma
    08:45-08:55 Hipospadias - Tayfun Oktar
    08:55-09:00 Tartışma
Üriner sistem taş hastalığı - Yeni gelişmeler
Oturum Başkanları:
Kemal Sarıca, Volkan Ülker
Video bildiriler oturumu
Oturum Başkanları: Hikmet Köseoğlu, Senad Kalkan
09:00-09:15 Endoskopik taş cerrahisi sırasında intrarenal basıncın yükselmemesi için “optimal set-up” - Olivier Traxer (online) 13:30-13:35 VS-1: Multipl renal kitle minimal invaziv tedavisinde laparoskopik non-iskemik parsiyel nefrektomi - Uygar Miçooğulları
09:15-09:20 Tartışma 13:35-13:38 Tartışma
09:20-09:35 Renal taş cerrahisinde can sıkıcı rezidüel taşlardan kurtulmanın bir yolu var mı? - M.Can Kiremit 13:38-13:43 VS-2: İnverted Papillom Görünümlü Kitle - İsa Dağlı
09:35-09:40 Tartışma 13:43-13:46 Tartışma
09:40-10:30 Üriner sistem taş hastalığı vaka tartışmaları
Moderatörler:Selçuk Güven, Tzevat Tefik
Panelistler: Kemal Sarıca, Ali Ünsal, Bülent Erkurt, Erkan Erkan
13:46-13:51 VS-3: İnvaziv mesane kanserinde minimal komplikasyon ve morbidite tekniği: Ekstraperitoneal retrograd radikal sistektomi - Şinasi Yavuz Önol
10:30-10:45 Kahve Molası 13:51-13:54 Tartışma
10:45-12:00 Sözel bildiri oturumu
Oturum Başkanları:
Abdullah Demirtaş, Tayfun Oktar
13:54-13:59 VS-4: Mesane leiomyosarkomu tedavisi - Berkay Eren
10:45-10:48 SS-21: Pediatrik hastalarda mini perkütan nefrolitotominin güvenliği, etkinliği ve komplikasyonlari: 327 böbrek ünitesi ile tek bir tersiyer merkez deneyimi - Emrecan Gökşin 13:59-14:02 Tartışma
10:48-10:51 Tartışma 14:02-14:07 VS-5: Pelvik Böbrekte Piyeloplasti - Rifat Ergül
10:51-10:54 SS-22: Reference Values of Uroflowmetry Parameters for Healthy Turkish Children - Abubekir Böyük 14:07-14:10 Tartışma
10:57-11:00 Tartışma 14:10-14:15 VS-6: Pediatrik hastalarda adım adım supin mini perkütan nefrolitotomi - Numan Baydilli
11:00-11:03 SS-23: Mesane-Barsak Disfonksiyonlu Çocuklarda Diş Gıcırdatma - Aslı Öztürk 14:15-14:18 Tartışma
11:03-11:06 Tartışma 14:18-14:23 VS-7: Nadir bir erkek infertilite nedeni: Persistan müller kanal sendromu - Emrah Kızılay
11:06-11:09 SS-24: Piyeloplasti öncesinde voiding sistoüretrografi: Her hastada yapmalı mıyız? - İsmail Selvi 14:23-14:26 Tartışma
11:09-11:12 Tartışma 14:26-14:31 VS-8: Postprostatektomi inkontinans tedavisinde external sfinkter dolgu madde enjeksiyonu olgu sunumu - Numan Baydilli
11:12-11:15 SS-25: Çocuklarda Alt Üriner Sistem Disfonksiyonunda Pelvik Taban Rehabilitasyonunun Pelvik Taban Kas Aktivitesi Üzerine Etkisi - Aslı Öztürk 14:31-14:34 Tartışma
11:15-11:18 Tartışma 14:34-14:39 VS-9: Uterus koruyucu POP cerrahisi: laparoskopik sakrohisteropeksi - Tahsin Batuhan Aydoğan
11:18-11:21 SS-26: Pediyatrik hastalarda böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde RIRS'nin etkinliği ve güvenilirliği - Emre Can Gökşin 14:39-14:42 Tartışma
11:21-11:24 Tartışma 14:42-14:47 VS-10: Demirtaş Erciyes doğal orifis transüretral endoskopik veziko-vajinal fistül tamiri tekniği (DE-NOTE VVFT) - Abdullah Demirtaş
11:24-11:27 SS-27: Mesane barsak disfonksiyonu olan çocuklar için yeni bir değerlendirme yöntemi: Pelvik taban kas aktivitesi - Canan Seyhan 14:47-14:50 Tartışma
11:27-11:30 Tartışma 14:50-14:55 VS-11: Üreter yaralanmalarında mesane kullanımı: Boari flap - Halil İbrahim Çam
11:30-11:33 SS-28: Alt Üriner Sistem Disfonksiyonlu Çocuklarda Eklem Hipermobilitesi - Canan Seyhan 14:55-14:58 Tartışma
11:33-11:36 Tartışma 14:58-15:03 VS-12: Bulbar arter Koruyucu non-transecting uretroplasti - Halil İbrahim Çam
11:36-11:39 SS-29: Testis Torsiyonu Nedeniyle Opere Edilen Çocuk Hastalarda Acile Başvuru Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Torsiyon Deneyimlerimiz - Ömer Koraş 15:03-15:06 Tartışma
11:39-11:42 Tartışma 15:06-15:11 VS-13: İleri derece uterovaginal ve vault prolapsus tedavisinde retroperitoneal kolpopeksi (TURC yöntemi): Orta dönem sonuçları - Rasim Güzel
11:42-11:45 SS-30: Alt Üriner Sistem Disfonksiyonlu Çocuklarda İşeme Paterni İle Pelvik Taban Kas Aktivitesi Arasindaki İlişki - Aslı Öztürk 15:11-15:15 Tartışma
11:45-11:50 Tartışma
12:00-12:45 Uydu Sempozyumu - Olgular eşliğinde aşırı aktif mesane tedavisinde medikal yaklaşım
Moderatörler: Ali Atan
Panelistler: Esat Korgalı, Fatih Yanaral, Ömer Koraş, Bülent Erol
   
12:45-13:30

13:00 13:20
Öğle Yemeği
Yemekte Öğrenelim
Topluluk önünde etkili sunum becerileri - Metin Ertan
   
Fonksiyonel üroloji - Nörojen ve non-nörojen işeme bozukluklarında yenilikçi uygulamalar
Oturum Başkanı: Esat Korgalı
   
13:30-13:45 Sakral sinir stimülasyonu (SNS) mu, perkütan tibial sinir stimülasyonu (PTNS) mu?, Hangi olgularda? - Emre Huri    
13:45-13:50 Tartışma    
13:50-14:05 Yapay üriner sfinkter cerrahisinde yenilikler - Vahit Güzelburç    
14:05-14:10 Tartışma    
Üroloji'de girişimcilik ve AR-GE
Oturum Başkanları: Erdem Canda, Emre Huri
   
14:10-14:25 Fikirden ürüne, üründen patente yolculuk - İlker Soydan (Koç Yaşa CEO, Online)    
14:25-14:30 Tartışma    
14:30-14:45 Sektörel olarak Üroloji'ye bakış açısı - Sinan Kabakçı    
14:45-14:50 Tartışma    
Üroloji'de girişimcilik ve başarı öyküleri    
14:50-15:00 Üroloji'de 3D teknolojiler ile cerrahi simülatör üretimi - SİNERG 3D Lab - Murat Çevik    
15:00-15:10 Laparoskopi trokarlarında sızdırmazlık ve sabitleme aparatı - Oğuz Güven    
15:10-15:20 Kahve Molası    
Vakalarla erektil disfonksiyon ve prematür ejakülasyon
Moderator: Ege Can Şerefoğlu
Tartışmacılar: Mustafa Faruk Usta, Fikret Erdemir, Omer Raheem
   
16:10-17:30 Sözel bildiri oturumu
Oturum Başkanları: Emre Tüzel, Selçuk Erdem
   
16:10-16:13 SS-31: Üriner sistem taş analizi sonuçlarımız: Tek merkez 2489 hasta - Cem Doğan
16:13-16:16 Tartışma
16:16-16:19 SS-32: Ters trendelenburg pozisyonu verilmesinin üreteroskopi operasyon başarısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi - Seyit Halil Batuhan Yılmaz
16:19-16:22 Tartışma
16:22-16:25 SS-33: Farklı üreteral erişim kılıflarının yerleştirilmesi sırasında uygulanan itiş gücü ölçümü-ex vivo deneysel model - Tzevat Tefik
16:25-16:28 Tartışma
16:28-16:31 SS-34: Tüpsüz Perkütan Nefrolitotomi, Hangi Hastalarda Daha Güvenli ve Konforlu? - Mehmet Taşkıran
16:31-16:34 Tartışma
16:31-16:34 SS-35: A Long-term Follow-up in Cystine Stone Formers - Rifat Burak Ergül
16:34-16:37 Tartışma
16:37-16:40 SS-36: Perkutan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda D-J Stent ve Nefrostomi Uygulamanın Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Kazım Doğan
16:40-16:43 Tartışma
16:43-16:46 SS-37: Nefrolitiazis nedeniyle supin Mini-Perkütan Nefrolitotomi uygulanan hastaların değerlendirilmesi; Üniversite hastanesi-Tek merkez sonuçları - İlker Teke
16:46-16:49 Tartışma
16:49-16:52 SS-38: 70 yaş üstü ve 35 gr'dan az ağırlıklı prostat adenomlu hastalarda TUR-P başarısının Üroflovmetrik ve IPSS verilerine göre değerlendirilmesi - Enis Mert Yorulmaz
16:52-16:55 Tartışma
16:55-16:58 SS-39: Demirtaş-Erciyes enükleasyon prostatektomi (DEEP): ters s-j insizyon tekniği: 230 vakalık sonuçlarımız - Abdullah Demirtaş
16:58-17:02 Tartışma
17:02-17:05 SS-40: Varikosel Hastalarında İntraparankimal Testiküler Arter Rezistif İndeksi ve Semen Analizi Paremetreleri Arasındaki Korelasyon - Yasin Yitgin
17:05-17:08 Tartışma
17:08-17:11 SS-41: Complications of platelet-rich plasma therapy in patients with erectile dysfunction - Yurdaer Kaynak
17:11-17:14 Tartışma
17:14-17:17 SS-42: Does combining PRP application to ESWT treatment make a difference in the erectile dysfunction treatment? - Abubekir Böyük
17:17-17:20 Tartışma
17:20-17:23 SS-43: Urge üriner inkontinansı olan kadınlarda tek başına antikolinerjik tedavi ile antikolinerjik tedavi ve pelvik taban kas egzersizleri kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması - Yaşar Pazır
17:23-17:26 Tartışma
Faculty roasting
Oturum başkanları:
Tarık Esen, Rauf Naghiyev
   
17:30-18:15 Ürolojik onkoloji dışı
Moderatörler Tıpta Uzmanlık Öğrencileri: Aykut Koç,
Reşat Aydın, Nahit Öğüt
Panelistler: Mete Çek, Volkan Ülker, Özer Güzel, Serdar Toksöz, Hikmet Köseoğlu
   
18:15-19:00 Ürolojik onkoloji:
Moderatörler Tıpta Uzmanlık Öğrencileri:
Enes Değirmenci, Kayhan Tarım, Sergen Şahin
Panelistler: Burak Turna, Serkan Altınova, Rahim Horuz, Orhun Sinanoğlu, Melih Balcı
   
19:00 Kapanış