IURES ULUSLARARASI ÜROLOJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ KONGRESİ

Hilton Bakırköy Hotel ve Kongre Merkezi, İstanbul

18-20 Mayıs 2023
Kongremize kalan süre
Davet

Değerli meslektaşlarımız;

Nezaket, birlik ve yetkinlik ilkeleri temelinde kurulan IURES Derneği Yönetim Kurulu olarak derneğimizin ilk kongresini Hilton Bakırköy Otel ve Kongre Merkezi’nde 18-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Kongremizin görselinde yer alan Aristoteles, yaygın olarak filozof kimliğiyle bilinse de biyoloji biliminin kurucusu olarak da kabul edilmektedir. Aristoteles, bilginin ve bilmenin ne kadar önemli olduğunu; “Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler” ifadesiyle vurgulamış, bilme isteğinin sonucunda elde edilen bilginin meydana gelmesinde deneysel yaklaşımın diğer bir deyişle araştırmanın esas olduğunu belirtmiştir. Böylece antik zamanlardan günümüze kadar araştırma, ilerlemenin temel öğesi olmuştur. 

Bu bilinçle, IURES Derneği, kuruluş amaçlarında yer alan ve ana misyonlarından birisi olan ülkemizdeki bilimsel araştırmaların desteklenmesiyle de uyuşacak şekilde, bilimsel çalışmaların ön planda olduğu bir kongre planlamaktadır. Bildiri oturumları kongremizin ana salonunda yer alacaktır. Bizler, bildiri oturumlarında, özellikle oturum başkanlarının ve katılımcıların tecrübelerinden de faydalanarak çok şey öğrenilebileceğini düşünüyoruz. Bunun yanısıra sadece çok kritik ve güncel konularda “state of the art” konuşmalara ve ilgi çekici vaka tartışmalarına yer verilecektir. Ülkemizde ilk kez uygulanacağını düşündüğümüz bu yeni formatın göndereceğiniz değerli bilimsel çalışmalar ve bilimsel tartışmalarda yapacağınız katkılarınızla Üroloji camiasını akademik yönelime daha fazla teşvik edeceğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak, birlikteliğimizin teminatı olan ve akıl üzerine kurulu Cumhuriyetimizin 100. yılında, bütün meslektaşlarımızın bir araya gelmesiyle huzur ve sevgi ortamında Türk Üroloji’sinin gelecek vizyonunu yansıtan bir kongre yapmayı planlıyoruz. Türk Ürolojisi’nin akademik seviyesini ve vizyonunu ileriye taşımak, yeni bilimsel proje ve fikirlere vesile olmak, güncel bilgi ve gelişmeleri alanında yetkin ve deneyimli meslektaşlarımız eşliğinde paylaşmak, kurumsal ve bilimsel kültüre katkıda bulunmak için “gelecek birlikte” temennisiyle sizleri de bu kongrede aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Mehmet Öner ŞANLI
Kongre Başkanı
Doç. Dr. Serkan ÖZCAN
Kongre Sekreteri
Doç. Dr. Selçuk ERDEM
Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Özer GÜZEL
Kongre Sekreteri